موجود بسیار زیبایی شبیه گوسفند ولی از نوعی دریایی اش!

 موجود بسیار زیبایی شبیه گوسفند ولی از نوعی دریایی اش!   همه ما کارتون گوسفند زبل را ديده ايم ازديدنش لذت برده ايم در دنياى واقعى اما گوسفندزيبايى در اعماق اقيانوس کشف شده است که جدا از حيرت دانشمندان مردم عادى را عاشق خود کرده  است.

آنهم بدليل فيزيک عجيب و زيبايش، با نام علمى Costasiella kuroshimae. يا نام انگليسى اش. “Leaf Sheep” 

فيزيک عجيب و زيباى گوسفند دريايى باور نکردنى و بانمک است.  به جز گياهان جز محدود جانوران دريايى است که ميتواند با فتو سنتز به زندگى ادامه دهد.از هيچ ماده اى يه جز جلبرگ  براى تغذيه استفاده نميکند. در ميان سواحل  ژاپن، فيليپين، اندونزى زندگى کرده اندازه اش پنج سانتى متر است.

Leaf- Sheep-evran-03

Leaf- Sheep-evran-02

Leaf- Sheep-evran-01

Post source : Siralio

درباره نویسنده

مطالب مرتبط