ماهی چشمه مقدس

ماهی های چشمه مقدس! چشمه ماهی های مقدس تا قبل از آنکه این نام پرطمطراق را به خود اختصاص دهد.

چشمه

۱ چشمه معمولی بود. آنهم چشمه ای اختصاصی جهت مصرف خانواده کدخدای روستا، کدخدا از وجود ماهی ها در چشمه ناراضی بود که یک روز تصمیم گرفت ماهی ها را به محل دیگری منتقل کند. بعد از انتقال ماهی ها مرگ و میر دامن خانواده او را گرفت. در طول یکسال افراد زیادی از خانواده کدخدا به دیار ابدی شتافتند‌‌. آنها به این نتیجه رسیدند جا به جایی ماهی ها باعث این اتفاقات شوم شده است باید چاره ای اندیشید. پس ماهی ها را به چشمه بازگرداندند. عجیب اینکه مرگها متوقف شد! مردم به این نتیجه رسیدند که چشمه و ماهی ها مقدسند! به همین علت بعد از آنکه هر کدام از ماهی ها میمردند مثل یک انسان برایش مجلس ختم گرفته و آنرا در گورستان دفن میکنند. (شگفتا) کار به جایی رسید که حتی برای ماهی ها دام قربانی کردند! این محل واقعی است. روستای کیزیک، مالاتیا در ترکیه!
تهیه و ترجمه: evran.ir

کپی با ذکر منبع مجاز است.

Post source : wonderfullllll

درباره نویسنده

مطالب مرتبط