وجود غول های باستانی در تمام تمدن ها

نفلیم

وجود غول های باستانی در تمام تمدن ها، بعضی داستان های انجیل توسط عده زیادی کپی شده از الواح سومری قلمداد میشود.

طوفان بزرگ، موسی، نفلیم ها و… موارد مشابه زیادی وجود دارد. نفلیم معنای مشابهی با دیو ها دارد‌. آنها فرزندان دو رگه از فرشته های سقوط کرده هستند. در کتاب ادریس پیامبر، خنوق به عنوان پدر نوح عنوان میشود. خنوق کسی بود که ادعا کرد ۲۰۰ فرشته به زمین سقوط کرده اند( از بهشت رانده شدند)
پیام هایی هزاران ساله از مردمان باستان که به ما اطلاعاتی راجع به این موجودات دو رگه میدهد. در هند باستان از موجودی به نام دایتیاس( دیوها ) نام برده میشود که در زمین ساکن بودند.
بومیان آمریکا از موجود عجیبی در افسانه های خود میگویند که دارای قبیله ای به نام سی تی دون است جالب اینکه موی این دیوها سرخ است.
طبق افسانه های یونان باستان فرزندان اورانوس (آسمان) و گایا (زمین: طبیعت) تیتان ها هستند. البته این دو اورانوس و گایا صاحب فرزندان دیگری همچون سیکلوپ ها یعنی دیوهای ۱ چشم هم بودند.

تهیه و ترجمه: evran.ir

کپی تنها با ذکر منبع مجاز است.

Post source : wonderfullllll

درباره نویسنده

مطالب مرتبط