حمله فرازمینیان به ماموران روسی

حمله فرازمینیان به ماموران روسی، سازمان سیا پرونده هایی را از طبقه بندی خارج میکند که دیگر مهر زمان بر آن خورده است.

این پرونده ها فقط شامل اتفاقات داخلی آمریکا نبوده و به موارد جالب و عجیب دیگر کشورها هم میپردازد‌.
عده ای که به نام محققان تئوری توطئه مشهورند این پرونده ها را زیر و رو کرده به موارد عجیبی برخوردند آنها ادعا میکنند در این پرونده ها شاهد سرنگونی و حمله فرازمینیان هستیم.

❌طبق ادعای محققان تئوری توطئه، ارتش روسیه جسم مجهولی را در آسمان این کشور رویت و منهدم کرد.
وقتی ارتش به مکانی که بشقاب پرنده سقوط کرده بود نزدیک شد با بازماندگان آن مواجه گشت. بازماندگان با سربازان وارد مبارزه شدند و توانستند ۲۳ سرباز روس را تبدیل به سنگ! کنند.
قبل از آنکه روس ها بقایای بشقاب پرنده را با راکت کاملا نابود کنند ۵ فرازمینی از آن خارج شدند.
آنها شبیه به انسان بوده ولی سرهایشان بزرگ تر و چشمان درشت تری داشتند.
(سربازان با چه وسیله ای تبدیل به سنگ شدند در متن اصلی ذکر نشده است) سربازان را به منطقه حفاظت شده ای واقع در سازمان کا گ ب منتقل و در آن محل نگهداری میکنند.
بعد از این حادثه از تمامی افرادی که از شروع تا پایان دخیل در ماجرا بودند بازپرسی شده و در ۱ پرونده ۲۵۰ صفحه ای ثبت شد.
تهیه و ترجمه: دنیای ناشناخته
کپی با ذکر منبع مجاز است.

Post source : wonderfullllll

درباره نویسنده

مطالب مرتبط