او یک زن اشرافی بود که فقط دختران جوان و زیبا را شکار میکرد

او یک زن اشرافی بود که فقط دختران جوان و زیبا را شکار میکرد.   داریا تا قبل از مرگ همسرش که فرد ثروتمند و دارای اسم و رسم‌ زیادی بود. زندگی معمولی داشت. از همسرش دو فرزند به دنیا آورد و جایگاهش کاملا محکم شد.

داریا
داریا متولد ۱۷۳۰ در روسیه بود. و داستان وحشتناک او به بعد از مرگ همسرش باز میگردد.
او چنان به سرعت به یک فرد سادیست و ظالم تبدیل شد. که عده زیادی را دچار حیرت کرد. برخی اعتقاد دارند دلیل فروپاشی عصبی او مربوط به عشق آتشینش به یک جوان بود که با خیانت آن مرد جرقه های خشونت در داریا زده شد. داریا تقریبا موفق شده بود که مرد جوان را با دستانش خفه کند.
اما مرد  خودش را  آزاد و برای همیشه از منطقه ای که داریا در آن بود دوری کرد.
بعد از این ماجرا انتقام این بانو آغاز شد. در آن دوره روسیه هنوز فئودالی اداره میشد و هیچ نظارتی روی اربابان منطقه ای نبود. مردم به دو طبقه ارباب و رعیت تقسیم میشدند.
و هیچ رعیتی از اربابش شکایت نمیکرد.
داریا از این فرصت استفاده کرد تا چیزی حدود ۱۰۰ دختر جوان را شخصا به قتل رساند.
ابتدا با ضرب و شتم خدمه شروع شد. که کم کم به شکستن استخوان و ریختن آب جوش روی بدن برهنه دختران زیبا ادامه پیدا کرد.
و بعد نوبت کشتن آنهایی بود که زیر شکنجه دوام آورده بودند. کشتار  تا سال ۱۷۶۲ ادامه داشت. تا آنکه خبر قتل ها به دادگاه عالی رسید.
داریا به دادگاه احضار شد. و از ۱۰۰ قتلی که انجام داده بود( احتمالا تعداد بیشتری بود ولی فقط ۱۰۰ مورد شناسایی شد)
تنها به ۳۸ قتل محکوم گشت. کاترین دوم حکم دار آن دوره برای ۳۸ قتل داریا حکم عجیبی صادر کرد.
قرار نبود به علت قتل ها اعدام شود چون با کمی شانس چند سالی بود که حکم اعدام در روسیه برچیده شده بود. اما او را محکوم به حبس ابد در صومعه کردند. تمامی اموال و عنوان هایش از او گرفته شد. در ابتدا چند سال در تاریکی مطلق به سر برد. بعد این امتیاز را به دست آورد دور از بقیه به کلیسا برود. اما نه داخل این محل، بلکه خارج کلیسا از دور موعظه ها را بشنود. ۳ سال آخر حیاتش به یک سلول پنجره دار فرستاده شد. اما چند بار دستانش را از پنجره بیرون برد تا افرادی که از آنجا میگذشتند را خفه کند‌.
او ۳۳ سال در حبس زندگی کرد و در انتها با این جمله که اصلا از کارهایش پشیمان نیست جان داد.
او تا لحظه آخر برای اطرافیانش خطرناک بود‌.

در کانال تلگرام به ما بپیوندید:

https://telegram.me/wonderfullllll

❌تهیه و ترجمه: evran.ir

کپی با ذکر منبع مجاز است.

Post source : haberler

درباره نویسنده

مطالب مرتبط