شکار یوفوی الماس شکل

شکار یوفوی الماس شکل، سال ۱۹۸۰ بتی کَش، ویکی لَندروم و نوه جوانشان، یوفوی به شکل الماس یافتند.

آنها برای اینکه یوفو را بهتر کنکاش کنند سوار خودروی خود شده آنرا با خود به خانه بردند. وقتی از خودرو پیاده شدند تا یوفو را بررسی کنند. تحت گرمای شدیدی که از یوفو منتشر میشد قرار گرفتند. سپس یوفوی الماس گونه چند صدای نامشخص از خود خارج کرده ناگهان ناپدید شد. این پایان ماجرا نبود، خانواده نگون بخت در روزهای بعد از حادثه علائمی از خود نشان میدادند که گویی در معرض تابش رادیواکتیو قرار گرفته اند! آنها اسهال و استفراغ مداوم و سر درد بدی داشتند که چند هفته به طول انجامید و هر سال در همان روز خاص دوباره تکرار میشد.

🔸تهیه و ترجمه: دنیای ناشناخته
🔸کپی با ذکر منبع مجاز است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط