گیلگمش و هیولای جنگل سدار

گیلگمش و هیولای جنگل سدار

انکیدو و گیلگمش در جنگل cedar با هیولایی به نام هوم بابا روبه رو میشوند. هوم بابا آنها را تهدید میکند.

تهدید او کارگر افتاده ترس به دل قهرمانان می افتد اما انکیدو گیلگمش را تشویق میکند که نترسد. مشکل اینجاست که هوم بابا ۷ پیراهن یا حمایل دارد که او را در برابر حمله حفظ میکند. ولی در آن لحظه الهه خورشید شمش به کمک گیلگمش رفته ۶ پیراهن هیولا را میدرد…


الهه برای کمک به گیلگمش طوفانهای سهمناکی به سوی هیولا میفرستد. در نهایت هیولا مقهور گیلگمش شده از او عفو میطلبد. انکیدو میگوید به هیولای وحشتناک نباید اعتماد کرد. گیلگمش راتشویق به کشتن هوم بابا میکند.
هوم بابا وقتی مرگ را عنقریب نزدیک خود دید هر دو را نفرین کرد: گیلگمش و انکیدو هرگز به پیری نرسید! و هیچ کدام بیشتر از آن یکی زندگی نکند…
ادامه دارد.

تهیه و ترجمه: دنیای ناشناخته

کپی با ذکر منبع مجاز است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط