گوشواره های عجیب و غریب

گوشواره های عجیب و غریب،  در طول تاريخ بدون فرق گذاشتن بين زن و مرد هردو ازگوشواره بهره ميبردند. در اکثر تمدن ها از ايران تا قوم مايا از انواع حلقه و آويز براى نشان دادن منصب و موقعيت اجتماعى تا زيبا تر شدن استفاده ميکردند.در زمان حال هم بيشتر بانوان و در موارد محدود مردها از آن استفاده ميکنند. امروز اما  با  گوشواره هایی کاملا خلاقانه روبه رو هستیم  با ما همراه باشید.

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-13

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-18

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-17

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-16

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-14

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-12

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-11

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-10

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-15

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-24

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-35

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-34

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-33

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-32

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-31

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-30

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-29

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-28

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-1

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-2

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-3

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-4

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-5

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-7

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-8

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-9

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-19

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-20

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-6

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-21

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-22

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-23

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-25

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-27

ilginç-küpe-tasarımları-siralio-26

Post source : Siralio

درباره نویسنده

مطالب مرتبط