وقتی نبوغ دانش آموزان ژاپنی گل میکند!

Creativity-Japanese- Students-evran-01

وقتی نبوغ دانش آموزان ژاپنی گل میکند!   در سالهاى اخير دانش آموزان ژاپنى در اوقات فراغت مدرسه شروع به نقاشى روى تخته سياه ميکنند.

نقاشى هايى با گچ رنگى که به راحتى با اسفنج   پاک ميشود. يکى از شرکت هاى  توليد کننده تخته سياه در ژاپن با اطلاع از اين موضوع مسابقه بهترين نقاشى روى تخته سياه را برگزار کرد با جايزه صدهزار ين براى برترين اثر هنرى، ۲۵۹ دانش آموز در مسابقه شرکت کردند. آنچه در ادامه خواهيد ديد قسمتى از آثار هنرى دانش آموزان است.

Creativity-Japanese- Students-evran-02

Creativity-Japanese- Students-evran-03

Creativity-Japanese- Students-evran-04

Creativity-Japanese- Students-evran-05

Creativity-Japanese- Students-evran-06

Creativity-Japanese- Students-evran-07

Creativity-Japanese- Students-evran-08

Creativity-Japanese- Students-evran-09

Creativity-Japanese- Students-evran-10

Post source : Siralio

درباره نویسنده

مطالب مرتبط