نژاد خاکستری در مصر و سومر باستان

نژاد خاکستری در مصر و سومر باستان، گری ها همان نژاد خاکستری با سرهای بزرگ و چشمان
سیاه درشتشان گفته میشود از سیستم ستاره ای زتا رتیکولی به زمین آمده و در پی یافتن (بور)* المنت ۳۸ هستند.

در اسطوره های مصر و سومر نیز مشابه گری ها وجود دارد، موجودی که انسانها را می ربودند در مصر Ushabtiu و در سومر Galatur نامیده میشدند.

*پینوشت: بور با نماد شیمیایی B نام یک عنصر شمیایی با عدد اتمی ۵ است. این عنصر از شبه فلزها است و چون در اثر دگرگونی‌های هسته‌ای ستارگان ایجاد نمی‌شود، فراوانی کمی در پوستهٔ زمین و منظومهٔ خورشیدی دارد. ترکیبات رایجی از این عنصر که به صورت طبیعی در زمین ایجاد می‌شوند، در آب محلول‌اند
تهیه و ترجمه: دنیای ناشناخته

کپی با ذکر منبع مجاز است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط