ماجرای مرموز “روآنوک”

ماجرای مرموز “روآنوک”
۱۰۰ کولونیست* بریتانیایی سال ۱۵۸۷ در جزیره روآنوک ساکن شدند.

کشتی هایی که قرار بود به این جزیره برگردند به علت جنگ با ۳ سال تاخیر بازآمدند اما هیچ اثری از آن ۱۰۰ تن نیافتند. جز کلمه ای روی درخت”کروآتوان”
کروآتوان ها بومیانی بودند که آن سوی جزیره زندگی میکردند و رابطه دوستانه ای با کولونیست های بریتانیایی داشتند. با این وجود هنوز نمیدانیم چه بلایی سر آن ۱۰۰ نفر آمده است!
*مهاجران

🔸تهیه و ترجمه: دنیای ناشناخته

🔸کپی با ذکر منبع مجاز است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط