این دختر یک راپونزل واقعی است

راپونزل

 این دختر یک راپونزل واقعی است.  شاید فکر کنید فقط در داستانها اتفاق می افتد اما( آلیا ناسیروا) روس تبار  ساکن  لیتوانی  با موهایی بلندتر از  ۲ متر یک راپونزل واقعی است.

آلیا میگوید این حجم از مو ژنتیکی است! در خانواده اش به نوعی متداول است.  موهای این دختر روس ۲ متر ۸۶ سانتی متر است!

گردآوریevran.ir

در کانال تلگرام به ما بپیوندید:

https://telegram.me/wonderfullllll

Post source : haberler

درباره نویسنده

مطالب مرتبط